Řezání vodním paprskem / hydroabrazivní řezání

Celý systém pro dělení materiálů vodním nebo hydroabrazivním paprskem se skládá z několika částí.

  • CNC technologický stůl - foto - je vybavený přesnou mechanickou konstrukcí, kvalitním řídícím systémem a špičkovou technologií. Zaručuje vysokou kvalitu a přesnost řezu. Portálový souřadnicový systém je oddělený od vany ( lapače). Všechna vedení stolu jsou vyrobena z nerezové oceli.

  • Vysokotlaké čerpadlo - základem každého řezacího systému. V něm se vytváří tlak vody přes 400 Mpa (4000 Bar). Voda je vedena k řezací hlavě, kde je pomocí trysek vytvořen "řezací nástroj" - vodní paprsek o průměru 0,15 - 0,30 mm schopný řezat měkčí materiály (plasty, těsnění, dřevo...). Pro řezání tvrdších materiálů (kovy, kámen, sklo..) je používán hydroabrazivní paprsek o síle 0,9 - 1,5 mm s příměsí brusného prášku (nejčastěji granátový "písek").

  • Řídící systém - foto - multiprocesorový systém složený z dotykového monitoru a fóliové klávesnice je vybaven možností sériového připojení a sledování provozu přes internet

  • Řezací hlava - foto

  • Software - Pracujeme s programem Asperwin pro zpracování NC kódů. Je nadstavbou na CAD programy, optimálním vstupem jsou tedy soubory ve formátu *.dxf, *.dwg. Zpracovat je možno také soubory *.cdr, *.ai a některé další.